ΑΡΧΙΡΟΥΦΙΑΝΟΣ – ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον κορωναϊό COVID-19 ως «πανδημία», παρά το γεγονός ότι η πανδημία κηρύσσεται από τον Π.Ο.Υ. όταν το ποσοστό θανάτων από μόλυνση, υπερβαίνει το 12%, ενώ το ποσοστό θανάτων στην Ευρώπη είναι περίπου 0,4% με την εξαίρεση της Ιταλίας όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 6%.

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός όλου του πληθυσμού της Χώρας (κατ’ εφαρμογήν του project ID2020), που επιτεύχθηκε κατ’αρχάς με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Πρόληψη, Προστασία και Προαγωγή της Υγείας – Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας» (το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή στις 21-02-2020 )  και αντίστοιχα με το άρθρο 284 του Ποινικού Κώδικα, που ποινικοποιεί την παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Η εν λόγω διάταξη , στο  άρθρο 5 παρ. 3 στοιχείο Α, ορίζει επί λέξει τα εξής: «Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλεται δυνάμει απόφασης του Υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου.

Με την ανωτέρω απόφαση, ορίζεται η ομάδα του πληθυσμού, ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».

Αντίστοιχα κατά το άρθρο 284 του Ποινικού Κώδικα για την παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών, ορίζονται τα εξής:

1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή, για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας, τιμωρείται με φυλάκιση (έως 5 έτη). Αν η παραβίαση αυτή έχει ως συνέπεια να μεταδοθεί η ασθένεια σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή».

Πέραν όμως του υποχρεωτικού εμβολιασμού, και της ποινικοποίησης αυτού, έχουμε και την εφαρμογή του project ID2020, που είναι ένα πρωτότυπο ψηφιακό σύστημα για προσωπική ταυτοποίηση. Σημειωτέον ότι ID σημαίνει ταυτότητα.

Το σχέδιο υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας των 17 Σκοπών της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030, που αποφασίστηκαν το 2015 από τα Κράτη – Μέλη του ΟΗΕ στη Διάσκεψη για τη λεγόμενη «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» που διεξήχθη στο Παρίσι.

Στην ιστοσελίδα του project ID2020 περιλαμβάνεται το Μανιφέστο της, το οποίο υιοθετήθηκε το 2018 από τη Συνάντηση Κορυφής του (Summit) και το οποίο, στο άρθρο 1 αυτού, υποστηρίζει ότι αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα η κατοχή από κάθε άνθρωπο ψηφιακής ταυτότητας, το οποίο απορρέει από το άρθρο 6 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ορίζει ότι «κάθε άτομο όπου και αν βρίσκεται έχει δικαίωμα να γίνεται σεβαστό από το νόμο».

Σημειωτέον ότι ο πρωθυπουργός της Χώρας μας, στην ομιλία του, στις 25-11-2019, στο συνέδριο Digital Economy Forum (Ψηφιακό Οικονομικό Φόρουμ), που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) Ελλάδος (όπως έπραξε και στα τελευταία εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης), ανέφερε ως έναν από τους έξι κεντρικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας, την έννοια της προσωπικής ταυτοποίησης με τις ταυτότητες νέου τύπου, στα πρότυπα της Εσθονίας, οι οποίες θα είναι έγχρωμες.

Ενημερωτικά οι ιδρυτικοί εταίροι του project ID2020  είναι οι εξής:

1. Το Ίδρυμα Rockefeller

2. Η Microsoft

3. Η Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunization) δλδ η Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση

4. Η Accenture (μια παγκόσμια εταιρία παροχής συμβουλών management και επαγγελματικών υπηρεσιών).

Η GAVI είναι μια παγκόσμια ένωση υγείας, που είναι δεσμευμένη στην αύξηση της ανοσοποίησης, ιδίως των παιδιών μέσω εμβολίων, και μάλιστα στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, και η οποία αποτελείται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Αναλυτικότερα αποτελείται από κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών, και δωρήτριες κυβερνήσεις, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του ΟΗΕ, την UNICEF, την Παγκόσμια Τράπεζα, τη βιομηχανία εμβολίων αναπτυσσόμενων και βιομηχανικών χωρών, ερευνητικούς και τεχνικούς οργανισμούς υγείας, οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημιακούς, το Ίδρυμα του Bill και της Melinda Gates (του συνιδρυτή της Microsoft και της συζύγου του).

Οι γενικοί εταίροι είναι οι παρακάτω:

1. Η Mercy Corps (μια παγκόσμια μη κυβερνητική, ανθρωπιστική οργάνωση βοήθειας)

2. Η Hyperledger (ένα project – ομπρέλα παραγωγής blockchains και σχετικών εργαλείων)

3. Η Care (μια παγκόσμια συνομοσπονδία 14 μελών που εργάζονται για να καταπολεμήσουν την φτώχεια σε 95 χώρες)

4. Το International Computing Center (το Διεθνές Κέντρο Πληροφορικής, που προσφέρει τις υπηρεσίες του στους 15 εξειδικευμένους Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών)

5. Το Citris Policy Lab (ένα Εργαστήριο Πολιτικής ή ερευνητικό ίδρυμα που προάγει τις γνώσεις σε ποικίλους θεματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των αναδυόμενων τεχνολογιών στην ανάπτυξη)

6. Η Kivα (μια μη κυβερνητική οργάνωση που επιδιώκει να συνδέσει τους ανθρώπους μέσω δανεισμού για την άμβλυνση της φτώχειας)

7. Η iRespond (μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που έχει σκοπό τη χρήση βιομετρικών στοιχείων μέσω ψηφιακής ταυτότητας)

8. Η Simprints (μια μη κερδοσκοπική εκκίνηση από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, η οποία αναπτύσσει τεχνολογία βιομετρικών δακτυλικών αποτυπωμάτων για πρόσβαση στις υπηρεσίες)

9. Η Fhi360 (η οποία προωθεί ολοκληρωμένες τοπικά κατευθυνόμενες λύσεις).

Αντίστοιχα υποστηρικτικοί εταίροι είναι οι εξής:

1. Η Copperfield (μια εταιρία συμβουλών για στρατηγικές επικοινωνίες)

2. Η Chapman and Cutler LLP (η οποία προσφέρει συνεχείς νομικές υπηρεσίες).

Διαβάστε Περισσότερα