Γεωργίου Speaking ….

Μάγκες θα το πώ μία και τελευταία ….

Νταρα-Βέρι ….. Dare – avere ……. Δούνε και λαβήν …

Daraveri γαμώ την τρέλα μου !!!!!!

ΥΓ στα καλιαρντά …. αβέρο και κουραβέλο …..

Διαβάστε Περισσότερα