Αρχική Μιμού τα σεμνά, μη κακούς μιμού τρόπους No Diggity