Αρχική Γ. Γεωργίου “Η ασπρόμαυρη ΕΠΟ και η κόκκινη κυβέρνηση ανέβαλαν τα παιχνίδια”