Αρχική Γ. Γεωργίου & Ν. Μπογιόπουλος “Τσακώνονται οι 2 παράγκες”