Αρχική Γ. Γεωργίου “Τα συν και πλην του Κ. Μανωλά”