Αρχική Γ. Γεωργίου “Βοτανικός, το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης”