ΓΥΑΛΑΚΙΑΣ

  • Κάποιος πρέπει να βάλει δίχτυ κάτω από τα σύννεφα γιατί πέφτουνε πολύ
  • Γιαούρτι 3%; Βάλτο για φόρτιση……
  • Ακούω ψιιιτ γυρνάω και τή βλέπω, ένα αποσμητικό χώρου.
  • Συνταγή. Αφήνετε τό αυτοκίνητό σάς δύο ώρες στόν ήλιο, μετά μπαίνετε μέσα καί σβήνετε μέ κρασί.
  • Έχεις θεϊκό κορμί κορίτσι μού . Αλήθεια; Ναι τού Βούδα….!!
  • Κάνω τή δίαιτα τού Πυθαγόρα. Τού Πυθαγόρα;Μάλιστα. Τι δίαιτα είναι αυτή; Μετά από κάθε γεύμα τρώω δύο τρίγωνα.

Διαβάστε Περισσότερα