Η επέλαση των Μετρίων Trelogiatros

Η φυσική προβλέπει, ότι όταν ένα σύστημα απομονωμένο δεν διαθέτει ξεχωριστές και διακριτές τιμές ενέργειας σε σχέση με άλλες χαμηλότερες τότε οδηγείται σε αφανισμό.

Αντίστοιχα, στις κοινωνίες, όταν ένα απομονωμένο κράτος δεν διαθέτει ξεχωριστούς επιφανείς της εμπροσθοφυλακής τότε οδηγείται σε αφανισμό.
Η φυσική προβλέπει ακόμη, ότι είναι δυνατό να υπάρξει ενεργειακό περιεχόμενο σε ένα σύστημα, το οποίο όμως περιεχόμενο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, λόγω της μέτριας τιμής δυναμικών, δηλαδή λόγω της ανυπαρξίας ροής ενέργειας. Αυτή η στασιμότητα ενέργειας χαρακτηρίζεται με θερμοδυναμικούς όρους, «Θερμικός θάνατος»

Στην Ελλάδα, υπάρχει άφθονο ενεργειακό περιεχόμενο σε επίπεδο επιστημονογνωσίας, καινοτομίας, ευρηματικότητας, τεχνογνωσίας όμως παραμένει στάσιμο και ανεκμετάλλευτο, λόγω της κυριαρχίας της μετριότητας σε όλους τους τομείς. Εδώ και δεκαετίες, η χώρα τελματώνεται από την επέλαση των μετρίων.

Αντίθετα, στην αρχαιοελληνική δημοκρατία, γνώριζαν, ότι υποχρέωση της πολιτείας είναι η ανάδειξη των αρίστων. Με την προώθηση των αρίστων σε θέσεις υψηλών δυναμικών, εξασφαλίζεται η ροή ενέργειας που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της Ελληνικής ζωής.

Όμως οι μέτριοι έχουν κυριαρχήσει κι διατηρούν τη μετριοκρατία σε όλα τα επίπεδα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν τύχει καθημερινά να συναναστραφούμε ξεχωριστούς ανθρώπους, τότε αυτοί μας διαφεύγουν γιατί απλά όλοι μας έχουμε χάσει το κριτήριο διάκρισης των σπουδαίων, αφού διδαχτήκαμε καλά κι εμείς πώς να πιστεύουμε στη μετριότητα. Αντίθετα ξοδεύουμε ατελείωτες ώρες ασχολούμενοι με τους μέτριους και το κράτος των μετρίων.

Trelogiatros

Διαβάστε Περισσότερα