Κ Καθηγητής Vincent Starry Starry Night

Πολλοί ανερώτηθησαν τί σημαίνει το Ωραίο, το οποίον οι αρχαίοι ονόμαζαν Καλόν.. εκ της λέξης Κάλλους και τι έιναι Τέχνη ως Καλλιτεχνία..και όχι ώς επάγγελμα!! Είναι ευκαιρεία να προσπαθήσουμε να κάνουμε μία όσο το δυνατόν απλουστέρα και εύληπτον ανάλυση των εννοιών αυτών….. η συνέχεια ανήκει στον Καθηγητή ….

Διαβάστε Περισσότερα