Ο Τρόφιμος

Ο Γονιός στηρίζει με όλα τά μέσα, οικονομικά, ηθικά, ψυχολογικά, το παιδί του για την μεγάλη μάχη τών Παννελαδικών, το παιδί τόν διαβεβαιώνει ότι θά πετύχει σίγουρα.

Όταν έρχεται η ώρα τών εξετάσεων, οι εξεταστές δηλώνουν κατηγορηματικά στο παιδί ότι για το μόνο πού μπορεί νά κάνει στην ζωή του είναι νά πουλάει γκαζόζες και σάμαλι σε καλοκαιρινούς κινηματογράφους.

Πάρτον κάτω τόν πατέρα!!!!

Ο Τρόφιμος

Διαβάστε Περισσότερα