Ο ΤΡΟΦΙΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ:
Παρακαλείται ο οδηγός του Λεωφορείου πού μεταφέρει *σχολασμένους* προπονητές νά μήν αναχωρήσει για λίγο.
Ακολουθούν σε πολύ λίγο καί άλλοι……….

Ο ΤΡΟΦΙΜΟΣ

Διαβάστε Περισσότερα