Ο ΤΡΟΦΙΜΟΣ

Κάποιοι φεύγουν πρίν τούς φύγουν.

Τά πράγματα έγιναν ήδη δύσκολα για αυτούς.

Αυτή είναι ή πρώτη κανονιά.

Ακολουθούν καί άλλες σε λίγο περισσότερο δυνατές.

Αναμείνατε στο ακουστικό σας…….

 

Ο ΤΡΟΦΙΜΟΣ

Διαβάστε Περισσότερα