Ο Τρόφιμος

Υπάρχουν ποινές πού διαγράφονται, μειώνονται, κλπ.

Υπάρχει όμως καί μία πού θα ισχύσει κανονικά.

Μήπως ξέρετε ποια είναι;

Ο ΤΡΟΦΙΜΟΣ

Διαβάστε Περισσότερα