Στο Μπακλαβωτό

ΠΑΣΑ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΓΜΑ ΑΕΤΟΥ Ο ΚΙΜΠΕΜΠΕ ΠΛΑΣΕ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΟ.

ΠΛΑΓΙΑ ΚΟΥΡΣΑ Ο ΝΤΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ, ΚΕΡΑΣΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ . ΑEΡΑ ΤΟ ΠΛΑΣΕ Ο ΕΜΠΑΜΠΕ ΚΑΙ Η ΚΑΡΠΟΥΖΑΤΗ ΣΤΟ ΜΠΚΛΑΒΩΤΟ.

 

ΣΤΟ ΜΠΑΚΛΑΒΩΤΟ

Διαβάστε Περισσότερα